У похилому віці відзначається складна динаміка змін стану здоров’я, яку можна побачити у фізичних і психічних здібностях, а також функціонуванні літніх людей.

 

У міру старіння відбувається ряд глибинних фізіологічних змін та зростає ризик розвитку хронічних захворювань. До пенсійного віку відносяться: часткова втрата слуху, зору і свободи рухів, неінфекційні захворювання, включаючи хвороби серця, інсульт, хронічні респіраторні порушення, рак і деменція. Це проблеми країн з будь-яким рівнем доходу. Пов’язаний з цими станами у літніх людей тягар є дуже важким і може впливати негативно на життя. Терапія також у всіх різна: в одного, наприклад, високий артеріальний тиск може легко знижуватися за допомогою лікарських засобів, а в іншого може вимагати різних видів лікування. Аналогічним чином люди похилого віку з порушеннями зору можуть повністю зберігати функціонування за допомогою окулярів, але без них вони не в змозі виконувати такі прості завдання, як читання або приготування їжі. Крім того, занадто спрощено було б розглядати кожен стан окремо, оскільки старіння також пов’язане з підвищеним ризиком наявності одночасно більш ніж одного хронічного стану.

Усе це дуже сильно впливає на функціонування та життєздатність літньої людини, яка постійно потрібує користування медичними послугами і відповідним доглядом. Ідеально, щоб усе це було поєднано з природою і постійним свіжим повітрям, що є важливою частиною будь-якої терапії. До того ж, в результаті різнопланової динаміки глибинних фізіологічних змін в літньому віці виникають інші стани здоров’я, які не охоплені традиційними класифікаціями хвороб. Вони можуть бути хронічними.

Крім того, складні стани здоров’я не бувають статичними. Наприклад, у літніх людей із застійною сердечною недостатністю може відзначатися декілька різних типових траєкторій розвитку захворювання, а їх потреби, так само, як і потреби осіб, що здійснюють догляд, можуть змінюватися непередбачуваним чином відповідно до спостережуваної тенденції. Отже, при оцінці потреб літніх людей відносно здоров’я важливо враховувати не лише конкретні захворювання, якими вони страждають, але і характер взаємодії між діагнозами та доглядом. Така усебічна функціональна турбота про життя і здоров’я в літньому віці є набагато кращими прогностичними показниками виживання, функціонування та інших результатів. Крім того, відповідне місце проживання, екологія і професійний догляд виявляються ефективнішими, ніж прості послуги.

Підходи «Созидательського дому» для престарілих спрямовані на комплексному підході і функціонуванні, а також на позитивної дії навколишнього середовища. Усе це формує позитивні фізичні, психічні та психологічні здібності людей похилого віку.

Розуміння ролі цих чинників і закладено в стратегії роботи унікального «Созидательського дому» для літніх людей. Робота цього закладу спрямована саме на зміцнення здоров’я в літньому віці.